Budování automatizovaného systému cílení na laserové věže